Bory Tucholskie

Bory tucholskie - ścieżka w lesie sosnowymBory Tucholskie

To jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Najbardziej rozległy obszar zajmują lasy sosnowe, jednak występują tutaj także m.in dęby, brzozy, graby, osiki i cisy. Ponadto lasy te są bardzo bogate w grzyby oraz runo leśne. Przez Bory Tucholskie przepływają dwie główne rzeki – Brda i Wda. Na przełomie lat rzeki wykształciły piękne doliny, które są dzisiaj podziwiane przez turystów. Oprócz tego tworzą popularne szlaki kajakowe, które są przez niektórych uznawane za najpiękniejsze w kraju. Bory Tucholskie są bogate w jeziora, aż 40 z nich przekracza powierzchnię 1 km2.

 

SarnaFauna

Bory Tucholskie są licznie zamieszkiwane przez różne gatunki zwierząt. Można tutaj spotkać m.in lisy, jelenie, sarny, czy dziki, nad rzekami także bobry lub pozostałości po ich działalności. Wśród ptaków warto wspomnieć między innymi o takich gatunkach jak orzeł bielik, żuraw, czapla siwa, puchacz, czy bocian czarny.

 

Cisy

Cisy Staropolskie

Najbardziej znaną wizytówką Borów Tucholskich jest rezerwat Cisów Staropolskich w Wierzchlesie niedaleko Błądzimia. Jest to pozostałość po dawnej puszczy pomorskiej. Rezerwat jest najliczniejszym naturalnym skupiskiem cisa w Europie. Jest to 37 ha cisowego reliktu leśnego. Znajduje się tu wiele ciekawych okazów drzew. Najstarszy z cisów, zwany jest Chrobrym. Podobno pamięta jeszcze czasy wielkiego króla, któremu imię zawdzięcza. Rezerwat nosi imię Leona Wyczółkowskiego. W ten sposób uczczono pamięć wielkiego malarza, dla którego Bory Tucholskie były źródłem wielu natchnień. W Borach poczujecie Państwo bliskość natury i odkryjecie jej harmonię oraz piękno.