Zielona opieka w Agroturystyce Na cisowym szlaku

04.08.2018 | Informacje

Opieka dla osób starszych i samotnych, pięć dni w tygodniu po 8 godzin.

Prowadzona przez wykwalifikowane osoby, w przyjaznej atmosferze.

Realizujemy projekt – Babcie naszych Babć. Wkrótce zamieścimy krótkie opracowanie efektów projektu.

Wydano opracowanie pt. „Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich” gdzie zamieszczono opis i fotografie naszego gospodarstwa na stronach 28 – 29.

Materiał filmowy dostępny jest na stronie:  www.kpodr.pl/zielona-opieka/  : ZIELONA OPIEKA – FILMY, FELIETONY I SPOTY

Galeria